Staří Mayové

6. května 2007 v 10:34 | mates |  Dějiny
Mayové patří ke starobylým záhadným obyvatelům Střední Ameriky. Jejich území se rozkládalo na Yukatánském poloostrově, kde je dnes jižní cíp Mexika a Guatemala. Největší katastrofou pro Mayskou civilizaci byly středověké nájezdy španělských dobyvatelů v 16. století, kteří zničili většinu písemných památek na mayskou civilizaci. Ostatně tak je tomu vždy, když vojenská a politická moc převažuje nad zdravým rozumem.

Za vrchol mayské civilizace je považováno tzv. "klasické"období mezi roky 300 - 900 n.l. Při výzkumu staré mayské civilizace jsme odkázáni převážně na archeologické nálezy z vykopávek a studium nápisů, které často obsahují datové údaje. Sochařské a stavitelské památky mají svéráznou podobu, charakteristickou pro mayskou civilizaci. Jsou to zejména různé stély s náboženskou tématikou a chrámy nejrůznějšího určení.

Mayská civilizace zanikla stejně rychle a záhadně, jako se objevila. Když v 16. století objevil Hernando Cortéz a jeho vojáci mayská města, byla již všechna zcela opuštěná. vědci se dosud neshodli na příčinách úpadku klasické mayské kultury. Existuje celá řada hypotéz - zemětřesení, kosmické vlivy způsobující změny klimatu, epidemie, porobení Toltéky, společenský, ekonomický a intelektuální rozpad společnosti, snížení produkce potravin atd.
Yukatánský poloostrov byl během 16. století ovládnut španělskými dobyvateli, kteří nám naštěstí zachovali několik písemných záznamů o mayské civilizaci. Své zásluhy má zejména biskup Diego de Landa, který se zajímal o hierarchii společenských vrstev, o zemědělství, náboženství a další obory života Mayů. Vypadalo to jako v jiných společenstvích a jako to vypadá i dnes - prostý lid zabezpečoval potravu a předměty pro vládce a kněží, kteří tvořili společenskou smetánku. Daně se vybíraly ve formě naturální, jako kukuřice, tkaniny, drůbež, ryby, lovná zvěř, kakao, med, vosk atd. Váleční zajatci se stávali otroky a kromě základních životních potřeb neměli žádná práva.

Landa zaznamenal i mayskou kosmogonii, kdy Mayové věřili, že dnešnímu světu předcházelo několik dalších, které byly vždy zničeny potopou nebo podobnou katastrofou. V současnosti obýváme již pátý svět. Svět byl stvořen jedním stvořitelem jménem Hunab. (Hun znamená "jeden", ab "stav bytí") Což v jistém ohledu připomíná i základy křesťanské nauky. Důležitou součástí náboženského života byly oběti a to i oběti lidské. K rituálním účelům byla používána zejména srdce a krev obětí. Mayové věřili v nesmrtelnost duše a posmrtný život, proto pro ně smrt neznamenala nějaký konec, ale jen změnu stavu. Bojovníci zabití v
bitvě, ženy jež zemřely při porodu a kněží přicházeli vždy do mayského ráje, což bylo místo hojnosti a radostí, kdy byl v životě špatný, šel do pekla, kde trpěl zimou, hladem, únavou a steskem.

Rozluštění mayského písma, které je hieroglyfického charakteru bylo možné zejména díky biskupu Landovi, kterému význam znaků vysvětlil domorodý náčelník Nachi Cocom. Landa provedl transkripci hieroglyfů do fonetické latinky a objasnil zejména mayský kalendář. Přesto dnes dokážeme přečíst spolehlivě jen asi 30% mayských znaků, naštěstí dokážeme jednoznačně určit početní záznamy. Mayské nápisy se týkají především chronologie, astronomie a náboženství. Nejsou v nich glorifikováni vládcové. Zarážející je neobyčejná přesnost kalendáře s prováděním pravidelných korekcí oproti astronomickému roku i znalost pohybů planet. Nejpozoruhodnější ovšem je, že Mayové používali dva kalendáře, tedy cykly pro rok. Byl to tzv. Tzolkin neboli posvátný rok o 260 dnech, skládající se ze 13 měsíců po 20 dnech, zřejmě proto, že základem početní soustavy Mayů byla dvacítka - obvyklý počet všech prstů a 13 je počet měsíčních 28-denních cyklů v roce. Zajímavé je, že 13 x 28 = 364, každý 28 denní měsíc by měl 4 týdny a astronomicky bychom rok dorovnávali o dva dny každý druhý rok. Což se mi zdá výhodnější jako současný kalendář s měsíci různé délky. Mimoto 28 dní je zároveň menstruačním cyklem u žen.
Dále používali Mayové ještě kalendářní rok o 365 dnech, zvaný "haab", podobně jako my dnes. Tento rok měl však 18 měsíců po 20 dnech a jeden mimořádný "přestupný" měsíc o 5 dnech. Jinde se však uvádí, že Mayové používali až 13 kalendářů, pravděpodobně se však jedná pouze o modifikace již zmíněných dvou.

Naším nejdůležitějším informačním zdrojem je tzv. "Drážďanský kodex", obsahující astronomické údaje. Mayové dobu oběhu Země určili na 365,2420 dne, dnes uvádějí astronomové délku roku na 365,2422 dne! Mimo to Mayové znali nulu, což v té době patřilo k unikátním znalostem.

Mayové používali dvacítkovou početní soustavu, jejíž řády tvoří mocniny dvacítky. Tak jako v desítkové soustavě máme desítky, stovky, tisíce, ve dvacítkové soustavě to je dvacítka, čtyřstovka, osmitisícovka, stošedesátitisícovka - tedy vidíme, že k zápisu velkého čísla je zapotřebí méně znaků. při zápisu čísla byl rovněž používán poziční systém, zatímco my píšeme a čteme číslo zleva doprava, Mayové ho psali shora dolů a řády sčítali vodorovně. Shora dolů označují znaky řády: osmitisícovky, čtyřstovky, dvacítky, jednotky :
Jednoznačnému určení dne od počátku letopočtu soužilo kombinované zařazení dne podle obou kalendářů. Den byl určen jako počet dnů od počátku a názvem v posledním aktuálním roce. K tomu bylo potřebné stanovit nejmenší společný násobek čísel 260 a 365, což je 18.980 dní, tedy 52 let v roce o 365 dnech nebo 73 let v roce o 260 dnech. Teprve po této periodě měl den stejný název. Podobně jako v současném kalendáři znamená např. 16. září 2005, že uplynulo 2004 let, 8 měsíců a 16 dní od počátku letopočtu, avšak tento den již nemá zvláštní název, pokud nepočítáme např. jmeniny nebo státní a náboženské svátky, které mají zvláštní každoročně se opakující název.

Toto datum maysky napsáno je: 12.19.12.11.7 - 3. Manik - 10. Mac, kde "manik" a "mac" jsou názvy dne a měsíce v posledním roce. Ćíslice znamenají počet cyklů v pořadí od nejvyššího k nejnižšímu, podobně jako u našich číselných řádů. U Mayů následující je ale dvacetinásobkem předchozího, základní časové jednotky kalendáře byli jeden "kin" = 1 den, 1 "uinal" = 20 dní (měsíc), 1 Tun = 360 dní, (rok bez přestupného měsíce), 1 katun = 7200 dní, (20 roků) 1 baktun = 144000 dní. (20 katunů) a další dvacetinásobky až po období označující zhruba 64 milionů let. Názvy období byly znázorněny jistým hieroglyfem, počet jednotek zápisem číslovky. V našem zápisu jsou pochopitelně hieroglyfy nahrazeny desetinnou tečkou.

Počet dní od začátku našeho letopočtu je u dnešního dne:

2004x365 + 501 (přestupné roky) + 259 dní v roce 2005 = 732220 dní. K tomu ovšem je nezbytné připočíst počet dní k počátku mayského kalendáře, což je 13. srpna 3114 před Kristem, tedy : 3113 x 365 + 778 (přestupné roky) + 139 dní v posledním roce = 1,137.162 dní, celkem tedy 1,869.382 dní.

Počet dní dle mayského letopočtu je:

12x144000 = 1728000

+ 19x7200 = 136800

+ 12x 360 = 4320

+ 11x 20 = 220 + 7 = 1,869.347 dní.
 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa

Kterou starověkou civilizaci považujete za nejvyspělejší?

starý Řím 5.2% (20)
staré Řecko 3.9% (15)
staří Mayové (nebo nějakou jinou americkou kulturu) 55.8% (216)
starý Babylon (nebo Sumer) 8.5% (33)
starou Čínu nebo Indii 6.5% (25)
starověký Egypt 20.2% (78)

Komentáře

Zobrazit vše (398)
Zobrazit starší komentáře

301 pyoavolv pyoavolv | E-mail | Web | 14. srpna 2018 v 13:40 | Reagovat

c <a href= http://viagratph.com >viagra</a> distance <a href=http://viagratph.com>viagra online</a> viagra online

302 uvqhwkzw uvqhwkzw | E-mail | Web | 15. srpna 2018 v 15:13 | Reagovat

y <a href= http://viagratph.com >buy viagra</a> struck <a href=http://viagratph.com>viagra online</a> buy viagra

303 uwvwlbho uwvwlbho | E-mail | Web | 15. srpna 2018 v 17:45 | Reagovat

c <a href= http://viagratph.com >buy viagra generic</a> break <a href=http://viagratph.com>generic viagra</a> viagra online

304 cgjyoejp cgjyoejp | E-mail | Web | 16. srpna 2018 v 20:44 | Reagovat

j <a href= http://viagratph.com >buy viagra generic</a> whose <a href=http://viagratph.com>viagra</a> buy viagra

305 jyxcqxut jyxcqxut | E-mail | Web | 21. srpna 2018 v 0:01 | Reagovat

g <a href= http://viagratph.com >generic viagra</a> when <a href=http://viagratph.com>buy cheap viagra</a> buy viagra generic

306 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 1:24 | Reagovat

acquisto cialis generico in contrassegno gelato
<a href="http://cialisluxfan.com">cialis tablets</a>
desalex generico de cialis
<a href=http://cialisluxfan.com#buy+generic+cialis>cialis 20 mg</a>

307 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 6:12 | Reagovat

torrinomedica cialis online
<a href="http://cialisluxfan.com">buy cialis online</a>
sinergen 5 20 mg cialis
<a href=http://cialisluxfan.com#buy+generic+cialis>cialis 5mg</a>

308 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 11:44 | Reagovat

cialis generic date usa
<a href="http://cialisluxfan.com">generic cialis</a>
torsilax generico de cialis
<a href=http://cialisluxfan.com#cialis+coupon>tadalafil tablets</a>

309 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 17:15 | Reagovat

cialis 20 mg 30 tablet orjinal mi
<a href="http://cialisluxfan.com">cialis 5 mg</a>
pegalax generic cialis
<a href=http://cialisluxfan.com#cialis+pills>cialis generic</a>

310 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 17:17 | Reagovat

vigadexa gotas generico de cialis
<a href="http://cialisluxfan.com">cialis 5 mg</a>
cialis 5 mg ou 20mg oxycodone
<a href=http://cialisluxfan.com#buy+cialis+20+mg>cialis 5mg</a>

311 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 17:34 | Reagovat

targiniq 10mg 5mg cialis
<a href="http://cialisluxfan.com">tadalafil 5 mg</a>
post prostatectomy cialis online
<a href=http://cialisluxfan.com#cialis+on+line+no+pres>cheap cialis</a>

312 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 4:25 | Reagovat

buy cialis generic online usa 7x 24
<a href="http://cialisluxfan.com">buy generic cialis online</a>
flvrs buy cialis
<a href=http://cialisluxfan.com#cheap+cialis+20+mg>cialis for sale</a>

313 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 17:06 | Reagovat

non-prescription cialis online
<a href="http://cialisluxfan.com">tadalafil 20 mg</a>
prezzo cialis in farmacia 2013 nfl
<a href=http://cialisluxfan.com#cialis+20+mg+price>cialis coupons 2018</a>

314 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 21:31 | Reagovat

explorer spin 50 generic cialis
<a href="http://cialisluxfan.com">cialis tablets</a>
1000 festas e-cialis vaporable cialis for e-cig
<a href=http://cialisluxfan.com#cialis+canadian+pharmacy>cialis 5mg</a>

315 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 3:09 | Reagovat

xarelto 20 mg generico de cialis
<a href="http://cialisluxfan.com">buy cheap cialis online</a>
cialis 5 mg generico italia
<a href=http://cialisluxfan.com#cheap+20+mg+cialis>buy cialis</a>

316 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 4:42 | Reagovat

samsung mini s4 generico de cialis
<a href="http://cialisluxfan.com">buy cialis</a>
cialis 20 mg 4 tablets
<a href=http://cialisluxfan.com#cialis+sale>buy cialis</a>

317 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 14:58 | Reagovat

50 mg viagra vs 20mg cialis street
<a href="http://cialisluxfan.com">buy cialis</a>
lo ovral 21 generic cialis
<a href=http://cialisluxfan.com#cialis+without+a+doctor's+prescription>cialis 20mg</a>

318 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 13:55 | Reagovat

cialis generic 10mg
<a href="http://cialisluxfan.com">cialis for sale</a>
dexamethasone eye ointment generic cialis
<a href=http://cialisluxfan.com#purchasing+cialis+on+the+internet>cheap cialis</a>

319 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 19:20 | Reagovat

documento generico de cialis
<a href="http://cialisluxfan.com">buy cialis</a>
barbituricos nombre commercial y generico de cialis
<a href=http://cialisluxfan.com#cialis+cost>cialis without a doctor's prescription</a>

320 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 0:53 | Reagovat

cialis 20mg tablets price in pakistan
<a href="http://cialisluxfan.com">buy cialis</a>
cialis price drop
<a href=http://cialisluxfan.com#buy+cialis+online>cialis 5mg</a>

321 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 1:27 | Reagovat

mach 3 blades generic cialis
<a href="http://cialisluxfan.com">tadalafil 5 mg</a>
cialis 5 mg price walmart
<a href=http://cialisluxfan.com#tadalafil+20mg>cialis 20 mg</a>

322 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 4:07 | Reagovat

capenon 20 mg cialis
<a href="http://fancialislux.com">cialis on line no pres</a>
movatec generico de cialis
<a href=http://fancialislux.com#cheap+cialis+online>200 cialis coupon</a>

323 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 5:25 | Reagovat

yorumlar cialis online
<a href="http://fancialislux.com">cialis</a>
buy 10 cialis get 2 viagra free
<a href=http://fancialislux.com#cialis+professional+online+mail-order+pharmacies>cialis prices</a>

324 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 5:29 | Reagovat

beipackzettel decortin 20mg cialis
<a href="http://fancialislux.com">cialis canada</a>
non prescription cialis generic
<a href=http://fancialislux.com#cialis+coupons>generic cialis at walmart</a>

325 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 17:54 | Reagovat

precio de cialis 20 mg 4 comprimidos
<a href="http://fancialislux.com">cialis uk</a>
cialis generico para mujeres
<a href=http://fancialislux.com#cialis+buy>tadalafil online</a>

326 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 23:49 | Reagovat

prix du cialis 10mg en pharmacie
<a href="http://fancialislux.com">buy generic cialis</a>
omeprazole capsulas de 20mg cialis
<a href=http://fancialislux.com#interactions+for+cialis>buy generic cialis</a>

327 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 2:28 | Reagovat

confined space rescue plan generic cialis
<a href="http://fancialislux.com">cheap generic cialis</a>
trazidex gotas generico de cialis
<a href=http://fancialislux.com#cheap+cialis+20+mg>tadalafil 20mg</a>

328 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 16:08 | Reagovat

valium generic 5mg cialis
<a href="http://fancialislux.com">female cialis online mail-order pharmacies</a>
order cialis in south africa
<a href=http://fancialislux.com#cialis+cost>cialis super active online mail-order pharmacies</a>

329 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 18:11 | Reagovat

fratiorul meu generic cialis
<a href="http://fancialislux.com">cialis canada</a>
omeprazole no generico de cialis
<a href=http://fancialislux.com#purchasing+cialis+on+the+internet>buy generic cialis</a>

330 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 21:24 | Reagovat

buy cialis cheap uk car
<a href="http://fancialislux.com">200 cialis coupon</a>
cialis generico portugal
<a href=http://fancialislux.com#tadalafil+20mg>buy cialis 20mg</a>

331 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 2:45 | Reagovat

buy cialis 40 mg online
<a href="http://fancialislux.com">cialis professional online mail-order pharmacies</a>
vivanco fmh 6050 erfahrungsbericht cialis
<a href=http://fancialislux.com#buy+20+mg+cialis>cialis coupon</a>

332 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 5:39 | Reagovat

prezzo cialis in farmacia 2013 ford
<a href="http://fancialislux.com">buy cialis online</a>
caverject generico de cialis
<a href=http://fancialislux.com#buy+tadalafil>buy 20 mg cialis</a>

333 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 12:43 | Reagovat

cialis 5 mg vendita online
<a href="http://fancialislux.com">20 mg cialis</a>
penvir 500 generico de cialis
<a href=http://fancialislux.com#cialis+tablets>interactions for cialis</a>

334 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 1. září 2018 v 3:59 | Reagovat

cialis online cheap from canada
<a href="http://fancialislux.com">cialis generic availability</a>
sinot clav 400mg generico de cialis
<a href=http://fancialislux.com#buy+cialis+online>coupon cialis</a>

335 petraUnces petraUnces | E-mail | Web | 3. září 2018 v 2:34 | Reagovat

hixizine generico do viagra
<a href="http://fanluxviagra.com">natural viagra</a>
viagra now available online
<a href=http://fanluxviagra.com#buy+viagra+online>viagra</a>

336 Rogerdug Rogerdug | Web | 4. září 2018 v 15:55 | Reagovat

Hello friends. My name is John. I like to travel. Travelling is my hobby. Most of all I prefer to travel by air. It's more comfortable, more convenient and far quicker than other methods. On the previous month, I traveled in Paris. Cruise premises more interesting impressions for a long time. I saw many beautiful beaches of the coast. To travel by sea, also is very interesting, exciting but simply marvelous. One of the most thrilling method of travelling is travelling on foot. I usually travel on foot for the purpose of discovering something new or in search of pleasure and adventure. It is very cheap.  If you want to have speed, comfort and pleasure, travelling by train is absolutely for you. http://ledstk.com

337 petraUnces petraUnces | E-mail | Web | 4. září 2018 v 22:18 | Reagovat

generic chinese viagra
<a href="http://fanluxviagra.com">viagra soft tabs online mail-order pharmacies</a>
medicamento tercian 100mg viagra
<a href=http://fanluxviagra.com#cheap+50mg+viagra>viagra 50 mg</a>

338 petraUnces petraUnces | E-mail | Web | 5. září 2018 v 21:49 | Reagovat

ultrafarma selozok 100mg viagra
<a href="http://fanluxviagra.com#">viagra canada</a>
erezione debole viagra generic
<a href=http://fanluxviagra.com#pfizer+viagra>cheap viagra generic</a>

339 petraUnces petraUnces | E-mail | Web | 6. září 2018 v 3:49 | Reagovat

pantozol 20 mg wirkung viagra
<a href="http://fanluxviagra.com#">buy 100mg viagra</a>
viagra online bestellen erfahrungen ford
<a href=http://fanluxviagra.com#prezzo+viagra+50mg>viagra buy</a>

340 petraUnces petraUnces | E-mail | Web | 6. září 2018 v 5:17 | Reagovat

comprar viagra barato online shop
<a href="http://fanluxviagra.com#">viagra coupons</a>
can u buy viagra over the counter
<a href=http://fanluxviagra.com#order+viagra+online>viagra super active online mail-order pharmacies</a>

341 RobertExero RobertExero | E-mail | Web | 6. září 2018 v 7:35 | Reagovat

極道光碟屋 http://avgood-store.com/

342 petraUnces petraUnces | E-mail | Web | 6. září 2018 v 21:22 | Reagovat

nsmaptable generics for viagra
<a href="http://fanluxviagra.com#">buy viagra 100mg</a>
2014 annual report pfizer viagra
<a href=http://fanluxviagra.com#women+viagra>gold viagra online mail-order pharmacies</a>

343 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 7. září 2018 v 5:59 | Reagovat

adif zaragoza viagra generic
<a href="http://fanluxviagra.com#">viagra natural</a>
dinac 100mg viagra
<a href=http://fanluxviagra.com#womens+viagra>viagra tablets</a>

344 DavidBlove DavidBlove | E-mail | Web | 7. září 2018 v 21:51 | Reagovat

喜多福,乾拌麵,拌麵,乾麵,呷什麵,關廟麵,手工麵,手作麵,沙茶咖哩,川味麻辣 牛肉風味,油蔥香菇,香蒜麻醬,紅油烏醋,麻辣麻醬,川味麻辣,團購美食,sidofu,日曬麵條,古法手工精製,日光自然曬乾                       https://www.sidofu.net/

345 Emiliohok Emiliohok | E-mail | Web | 8. září 2018 v 14:23 | Reagovat

http://mic-shop.com/ 【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器 – 關於自有品牌揚歌-專營教學用麥克風

346 LeonardTof LeonardTof | E-mail | Web | 8. září 2018 v 21:00 | Reagovat

http://micro-plastic.com/ 台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所!

347 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 9. září 2018 v 14:19 | Reagovat

iressa generico do viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra pills</a>
generic viagra 50mg online games
<a href=http://viagrafanlux.com#womens+viagra>viagra online</a>

348 Haroldenurl Haroldenurl | E-mail | Web | 10. září 2018 v 1:44 | Reagovat

台北市-萬華【禾云室內設計│台北城市工程】─萬華室內設計│萬華裝潢統包│萬華木作工程         http://interior-plan.com/

349 Chesterenduh Chesterenduh | E-mail | Web | 11. září 2018 v 16:01 | Reagovat

後宮情色線上影音網 - 中文有碼 中文無碼 番號搜索 http://50-video.com

350 viagra for women viagra for women | E-mail | Web | 12. září 2018 v 17:08 | Reagovat

If any one wants to be a successful blogger, afterward he/she must study this post, for the reason that it consists of al} techniques related to that.

351 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 12. září 2018 v 17:23 | Reagovat

viagra online canada scams fraud
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra cost</a>
viagra singapore online store
<a href=http://fanluxviagra.com#50mg+viagra>viagra uk</a>

352 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 13. září 2018 v 3:45 | Reagovat

acetate de desmopresina generico do viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra pills</a>
viagra pfizer 100mg price
<a href=http://viagrafanlux.com#buy+viagra+50mg>online viagra</a>

353 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 13. září 2018 v 15:09 | Reagovat

berlthyrox 50 mg viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">sildenafil citrate</a>
comprar female viagra online
<a href=http://fanluxviagra.com#womens+viagra>buy viagra</a>

354 viagra pills viagra pills | E-mail | Web | 13. září 2018 v 19:58 | Reagovat

Now I was so tired, and now this time I have got some rest by watching this comical YouTube video, thanks, keep it up.

355 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 13. září 2018 v 20:59 | Reagovat

generic viagra paypal
<a href="http://viagrafanlux.com">buy viagra</a>
mirodenafil 50 mg viagra
<a href=http://fanluxviagra.com#viagra+kopen>women viagra</a>

356 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 13. září 2018 v 23:40 | Reagovat

thuoc rimifon 150 mg viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">female viagra</a>
cheap viagra 120mg online bible
<a href=http://viagrafanlux.com#50mg+viagra>generic viagra</a>

357 generic viagra available generic viagra available | E-mail | Web | 14. září 2018 v 0:32 | Reagovat

Every weekend i used to pay a visit this site, for the reason that i want enjoyment, for the reason that this this web site conations in fact pleasant funny data too.

358 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 14. září 2018 v 0:36 | Reagovat

pantoprazole generico do viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra coupon</a>
novalgin tabletten 500 mg nebenwirkungen viagra
<a href=http://viagrafanlux.com#50mg+viagra>women viagra</a>

359 viagra prices viagra prices | E-mail | Web | 14. září 2018 v 3:23 | Reagovat

Wow! It’s a good jQuery script; I was also seeking for that, thus i got it right now from at this place. Keep it up admin of this site.

360 female viagra female viagra | E-mail | Web | 14. září 2018 v 9:52 | Reagovat

What's up, I log on to your new stuff daily. Your humoristic style is awesome, keep it up!

361 RobertPlusy RobertPlusy | E-mail | Web | 14. září 2018 v 11:43 | Reagovat

極道光碟屋 http://avgood-store.com/

362 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 14. září 2018 v 11:45 | Reagovat

estestvena viagra generic
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra prices</a>
ospexin 1000 mg nebenwirkungen viagra
<a href=http://viagrafanlux.com#viagra+online+paypal+uk>online viagra</a>

363 viagra coupons viagra coupons | E-mail | Web | 14. září 2018 v 13:59 | Reagovat

I like to work on Personal home pages rather than .NET, though .NET provides the ability of drag and drop elements, but I love PHP greatly.

364 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 14. září 2018 v 16:55 | Reagovat

tomar meio comprimido de viagra generic
<a href="http://viagrafanlux.com">women viagra</a>
viagra cialis online australia
<a href=http://fanluxviagra.com#viagra+uk>buy generic viagra online</a>

365 sildenafil citrate sildenafil citrate | E-mail | Web | 14. září 2018 v 19:43 | Reagovat

Wow, what a video it is! Truly fastidious quality video, the lesson given in this video is in fact informative.

366 viagra pills viagra pills | E-mail | Web | 15. září 2018 v 5:45 | Reagovat

Graphics are truly good source of teaching instead of text, its my familiarity, what would you say?

367 viagra super active online mail-order pharmacies viagra super active online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 16. září 2018 v 21:25 | Reagovat

Since the admin of this website is working, no uncertainty very shortly it will be renowned, due to its feature contents.

368 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 18. září 2018 v 0:44 | Reagovat

comments viagra malaysia price
<a href="http://viagraluxfan.com">buy viagra online</a>
best place to buy generic viagra reviews
<a href=http://viagraluxfan.com#over+the+counter+viagra>buy generic viagra online</a>

369 petraUnces petraUnces | E-mail | Web | 18. září 2018 v 2:55 | Reagovat

can you buy viagra over the counter in jamaica
<a href="http://viagraluxfan.com">generic for viagra</a>
dermovate cream generico do viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#coupon+sildenafil>pfizer viagra</a>

370 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 18. září 2018 v 4:47 | Reagovat

can your doctor prescribe you viagra generic
<a href="http://viagraluxfan.com">generic viagra prices</a>
c event eventargs generic viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+super+active+online+mail-order+pharmacies>cheap viagra</a>

371 petraUnces petraUnces | E-mail | Web | 18. září 2018 v 11:46 | Reagovat

dartacao generico do viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">order viagra</a>
viagra commercial 2016
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+50+mg+prezzo>viagra for men</a>

372 petraUnces petraUnces | E-mail | Web | 19. září 2018 v 22:05 | Reagovat

buy viagra pills online uk visa
<a href="http://viagraluxfan.com">generic for viagra</a>
viagra verschreibungspflichtig 2013 movies
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+for+women+online+mail-order+pharmacies>viagra generic</a>

373 petraUnces petraUnces | E-mail | Web | 20. září 2018 v 0:25 | Reagovat

viagra 50 mg tablet 3 pack sample
<a href="http://viagraluxfan.com">buy sildenafil online</a>
epinastine generic viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+super+active+online+mail-order+pharmacies>sildenafil coupon</a>

374 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 20. září 2018 v 2:59 | Reagovat

doloxene 100mg viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">viagra coupon</a>
cogentin generic form of viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#cheap+viagra+50mg>cost of viagra</a>

375 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 20. září 2018 v 20:22 | Reagovat

viagra online paypal uk sign
<a href="http://viagraluxfan.com">natural viagra</a>
micardis plus 80 25 generico do viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#sildenafil+coupon>viagra generic availability</a>

376 MarkUnces MarkUnces | E-mail | Web | 21. září 2018 v 3:32 | Reagovat

morgidox 100mg viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">where to buy viagra</a>
cheap generic viagra usa testimonials
<a href=http://viagraluxfan.com#order+viagra>viagra generic</a>

377 petraUnces petraUnces | E-mail | Web | 21. září 2018 v 5:02 | Reagovat

when will viagra go generic 2013
<a href="http://viagraluxfan.com">online viagra</a>
generic viagra australia legitimately
<a href=http://viagraluxfan.com#sildenafil>viagra natural</a>

378 petraUnces petraUnces | E-mail | Web | 21. září 2018 v 22:05 | Reagovat

crazy taxi k point 150 mg viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">100mg viagra</a>
viagra generico en mexico
<a href=http://viagraluxfan.com#coupon+viagra>100 mg viagra</a>

379 wendiju60 wendiju60 | E-mail | Web | 6. října 2018 v 1:49 | Reagovat

New photo blog
http://hotties.pictures.erolove.in/?post.makenzie
arabic hairy pussys chia embassy islamabad indian hairjob pacific quest pacific union college free grand mom xxx

380 nicoleev69 nicoleev69 | E-mail | Web | 7. října 2018 v 2:47 | Reagovat

My contemporary page
http://arab.sex.photo.xblog.in/?post.alanis
organization tops screen kawempe fazal

381 KennethNix KennethNix | E-mail | Web | 8. října 2018 v 6:53 | Reagovat

Доброе утро.РекомендуюВсемобратить вниманиеСайтanti-spazm.ru . Тут Вы сможете найтилучшие статьи о спазмах сосудов в рунете.  
<a href=https://anti-spazm.ru/2018/10/03/препараты-для-разжижения-крови/>спазмы толстого кишечника</a>

382 brigitteuo2 brigitteuo2 | E-mail | Web | 8. října 2018 v 8:28 | Reagovat

Assignment page moved:
http://ov.guideporn.femdomgalleries.top

383 melisaqx4 melisaqx4 | E-mail | Web | 9. října 2018 v 19:02 | Reagovat

Pron blog neighbourhood  
erotic book publishers erotic short film erotic art work erotic couples massage erotic nude paintings    
http://british.erolove.in/?theresa  
  free sex movies online erotic bath erotic boudoir photography erotic mobile erotic cd

384 brucemv18 brucemv18 | E-mail | Web | 10. října 2018 v 20:30 | Reagovat

Hi new work
http://arab.sexy.girls.twiclub.in/?entry-janie
ucla graduation serv sister net

385 zelmabu3 zelmabu3 | E-mail | Web | 22. října 2018 v 22:03 | Reagovat

Late-model programme
nice wallpaper mobile apps para android gratis download download free hidden object games imo apk app free download rpg games fantasy
http://androidporn.blognet.pw/?dispatch.alissa
free 1mobile market adukt live cam free friv games onlain games for android action free download games for mobile phones

386 Rozersaree Rozersaree | E-mail | 31. října 2018 v 1:57 | Reagovat

what is dissertation writing
<a href=http://writemyessayhelpcenter.com>custom writing
</a>  homework help writing
<a href="http://writemyessayhelpcenter.com">best essay writing service
</a> - buy term paper
formal letter of application

387 Bradleyroolf Bradleyroolf | E-mail | Web | 2. listopadu 2018 v 3:46 | Reagovat

as surplus 18 top <a href=http://ii-casino.com>casino online</a> games

388 aureliayc4 aureliayc4 | E-mail | Web | 3. listopadu 2018 v 16:46 | Reagovat

New launched porn position  
http://bdsm.adultnet.in/?regina
  erotic shorts video xxx prono erotic novel online erotic litterature erotic online novels

389 leolamk1 leolamk1 | E-mail | Web | 4. listopadu 2018 v 4:00 | Reagovat

Indecorous blog pictures from internet  
erotic witch erotic costumes erotic survivor video pirno gratis erotic baby    
http://condoms.erolove.in/?victoria  
  erotic hypnosis free erotic litrature erotic photograpy video prno xxx erotic hollywood

390 CharlesFuT CharlesFuT | E-mail | Web | 5. listopadu 2018 v 20:27 | Reagovat

The Bears had been <a href=http://www.cheapnfljerseysmr.us.com/>Jerseys NFL Wholesale China</a> vague about the exact nature of White's injury before Saturday.
Peterson did attend the optional workouts last summer while Zimmer was orienting himself in his first months on the job, but <a href=http://www.wholesalejerseysenjoy.us.com/>China Jerseys NFL Wholesale</a> has skipped them in the past. This time, however, could cost him a $250,000 workout bonus and comes in the context of his expressed unhappiness with the organization.
Both <a href=http://www.wholesaleauthenticjerseyscheap.us.com/>Wholesale Jerseys</a> were still first-round picks.
The Black Hole became frenzied, yet there still was the feeling a chicken would <a href=http://www.authenticnfljerseyscheap.us.com/>Wholesale Jerseys</a> run onto the field and scare the Raiders into a fumble. "Just Find a Way <a href=http://www.cheapnfljerseysgoods.us.com/>NFL Jerseys Store</a> to Lose, Baby" had become the team's unofficial catchphrase over the years, so it was hard to blame us.
Allen is expected to play Sunday at Tampa <a href=http://www.cheapnflchinajerseys.co/>Cheap NFL Jerseys Authentic</a> <a href=http://www.chinajerseysoutlet.us.com/>Cheap China Jerseys</a> Bay.
Yet the Steelers have been humming right along, rising to fifth in <a href=http://www.cheapnfljerseysgoods.us.com/>NFL Jerseys Store</a> the league in rushing and remaining in the thick of the wild-card <a href=http://www.wholesalejersyeschinanfl.us.com/>Wholesale China Jerseys</a> chase even with star running back Le'Veon Bell and starting left tackle Kelvin Beachum joining Pouncey on injured reserve.

391 Gabrielbrile Gabrielbrile | E-mail | Web | 6. listopadu 2018 v 1:59 | Reagovat

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

392 Jamesnug Jamesnug | E-mail | Web | Úterý v 13:33 | Reagovat

unethost無限空間虛擬主機 技術分享部落格     http://blog.unethost.com/

393 Jasozenric Jasozenric | E-mail | Web | Úterý v 19:36 | Reagovat

cialis online express delivery
http://pharmshop-online.org - buy generic cialis
  legal cialis
<a href="http://pharmshop-online.org">buy generic cialis online
</a> - can women take viagra tablets
buyy generic viagra

394 randiwn3 randiwn3 | E-mail | Web | Středa v 4:00 | Reagovat

Shemales from popular networks  
http://shemaledating.sexblog.pw/?page-kaliyah
  shemeal sex movies freeshemal sex shemal shemail sex move shemals sex movie

395 MarlinDUB MarlinDUB | E-mail | Web | Pátek v 9:59 | Reagovat

喜多福,乾拌麵,拌麵,乾麵,呷什麵,關廟麵,手工麵,手作麵,沙茶咖哩,川味麻辣 牛肉風味,油蔥香菇,香蒜麻醬,紅油烏醋,麻辣麻醬,川味麻辣,團購美食,sidofu,日曬麵條,古法手工精製,日光自然曬乾

https://www.sidofu.net/

396 simonekf2 simonekf2 | E-mail | Web | Pátek v 19:19 | Reagovat

Check my altered engagement

http://evelyn.ablogs.relayblog.com/?post-ashly

twink free porn videos top 5 porn vids free porn search engine free smoking movies porn reina matsushima porn

397 ZominicCop ZominicCop | E-mail | Web | Včera v 17:59 | Reagovat

viagra doses member list
http://glviagragtr.com - cheap viagra
  using viagra and viagra together
<a href="http://glviagragtr.com">generic viagra
</a> - country taking viagra
viagra more:drug_side_effects

398 jeanievt18 jeanievt18 | E-mail | Web | Dnes v 4:53 | Reagovat

Study my recent contract

http://yazmin.goblog.allproblog.com/?entry-aimee

cartoon porn bart simpson examing room porn porn star dolly martin vintage ay porn porn 8 tube free

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama